خدمات

خدمات

خدمات شرکت تارنگ

خدمات شامل : طراحی ، اجرا ، فروش می باشد که در تمامی موارد شما این خدمات را از تیم با تجربه ما دریافت می نماییم .

محصولات

محصولات انحصاری تارنگ دکور

ابزارهای پیش ساخت

معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد

پوشش های دکوراتیو

معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد