اندازه


  • ارتفاع
    82mm
  • ضخامت
    82mm

مشخصات محصول