اطلاعات فنی

با توجه به چسبندگی فوق العاده آن می‌تواند بر روی سطوح متنوعی اجرا شود.
محصولی بروز و مناسب برای هر اقلیم. میکروسمنت یک انتخاب مناسب برای هر بازسازی و قابل استفاده برای اجرا روی سطح موجود است . این متریال خیلی سریع درزهای نامطلوب و شکاف ها رو پوشش می‌دهد و یک را حل عملی برای تغییرات سطوح بزرگ مثل دیوار ، کف، پله ها ، آشپزخانه ، دستشویی و حمام و فضای مرطوب و استخر می‌باشد

دانلود کاتالوگ

عمومی

دانلود

مراکز تجاری

دانلود

خارجی

دانلود

استخر

دانلود

هتل

دانلود

مراکز عمومی

دانلود

مسکونی

دانلود

پروژه ها

دانلود